Επιστροφές

Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. 

Τα είδη που ανήκουν στις προσφορές δεν επιστρέφονται. 

Δεν αντικαθίστανται προϊόντα όταν πρόκειται για ειδικές κατασκευές κατόπιν παραγγελίας. 

Εκθεσιακά είδη αντικαθίστανται κατόπιν συνεννόησης και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα εκθεσιακά είδη αντικαθίστανται εντός πέντε ημερών μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2105155828. Αντικαθίστανται συγκεκριμένες κατηγορίες εκθεσιακών ειδών, πάντα ύστερα από επικοινωνία με το κατάστημα. Στην περίπτωση αντικατάστασης του εκθεσιακού είδους, ο πελάτης το επιστρέφει με έξοδα αποστολής που τον βαρύνουν και θα επιλέξει ο ίδιος με φυσική παρουσία το είδος που επιθυμεί ως αντικατάσταση του προηγούμενου. Το καινούργιο είδος θα αντιστοιχηθεί στην τιμή που έχει ήδη χρεωθεί και άνω.